016PlusKlas
Leren Leren Leren Denken Leren Leven

Door kennis en vaardigheden leert uw kind wat hem of haar helpt en kan daardoor een positiever zelfbeeld ontwikkelen. Leren leren, Leren denken en Leren voor het leven (SLO), maar ook stimuleren we het werken en leren met ‘peers’. We maken gebruik van de kwaliteiten van de kinderen. Daarnaast reflecteren we met de kinderen op inzet en uitvoering van de aangeboden opdrachten.

De Plusklas is verdeeld over 2 subgroepen, die beide op donderdag les krijgen:

  • Onderbouwgroep: leerlingen uit groep 3, 4, 5
  • Bovenbouwgroep: leerlingen uit groep 6, 7, 8

Per groep is maximaal plaats voor 12 leerlingen. Om geplaatst te kunnen worden volgt een aanmelding via de IB’er van de stamschool van de leerling.