016PlusKlas
Leren Leren Leren Denken Leren Leven

Stichting Nuwelijn is het bevoegd gezag van zes basisscholen in de gemeente Gilze en Rijen. De naam "Nuwelijn" is in 2000 gekozen in overleg met de Heemkring Molenheide. In een akte van 1531 komt deze naam al voor. "Nuwe" staat voor "nieuwe" en Nieuwelijn was de naam van enkele landerijen tussen Gilze, Hulten en Rijen, waarop in de middeleeuwen vlas voor eigen gebruik werd verbouwd voor het vervaardigen van kleding.